El Cerrahisi

El cerrahisi; el, el bileği, önkol, dirsek bölgesi hastalık ve yaralanmaları, omuzun bazı  yaralanma ve hastalıkları, el, kol, bacak ve  ayağın sinir damar tendon  yaralanmalarının  onarımı, üst ve  alt ekstremitenin doğumsal anomalilerinin  tanı  ve  terdavisini yapar

Elcerrahisi yapan bir cerrahın aynı zamanda mikrocerrahi yapabiliyor olması hem hasta hem cerrah için büyük bir avantajdır merkezimizde el ve mikrocerrahi uygulamaları başarıyla yapılmaktadır

El Cerrahisinin tedavi alanında yer alan hastalıkların bazıları;

1- El, üstekstremitede ve alt ekstremitede sinir sıkışmaları;

*Median sinirin el bilek seviyesinde sıkışmasına bağlı karpal tünel,

*Ulnarsinirin dirsek seviyesinde sıkışmasına bağlı kubital tünel,

*Tibialisposterior sinirin ayakbileğinde sıkışmasına bağlı tarsal tünel gibi  her türlü  sinir  sıkışması,

2- Alt ve üst ekstremitenin tendon damar sinir kesilerinin cerrahi tedavisi

3- Üst ekstremite kemiklerinin hertürlü kırığının cerrahi tedavisi

4- Üst ekstremitenin tendon, bağ,  kas yaralanmalarını içeren spor yaralanmaları

5- Üst ekstremitenin doğumsal anomalileri

6- Üst ekstremitenin fonksiyonlarını bozan ve beyinin oksijensiz  kalması  sonucu  gelişen serebral palsi cerrahi  tedavisi

Üst ekstremite eklem tutulumları olan ve eklem dejenerasyonları sonrası elde fonksiyon ve şekil bozukluğu ile seyreden romatizmal hastalıkların cerrahi tedavisi 

7- Dirsek omuz parmak eklemlerine protez cerrahisi

8- Üst ekstremiteyi ilgilendiren iyi ve kötü huylu tümörlerin cerrahisi

9- Üst ektremiteyi  ilgilendiren  ganglion,dupuytren, tetik parmak , de quarvain  gibi  hastalıkların cerrahi  tedavisi el cerrahisini  tedavi alanları  içinde  yer almaktadır.